Комплексна аудіо-відео інсталяція конференцзалу.

Використане обладнання:

  • Інсталяційний лазерний проєктор EPSON
  • Акустика: ECLER, Monitor Audio
  • Підсилювальна частина AUDAC
  • Комутація: CYP
  • Цифрова конференцсистема SHURE

Конференцзал профінансований фондом KSENKO

Дизайн: Олег Домарадзький

Львівська Міська Рада